Skip to main content Skip to search

BHXH, Lao động

BHXH, lao động

Dịch vụ hoàn thiện theo định kỳ hoặc theo từng vụ việc các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc đối với doanh nghiệp ( tăng ,giảm, thai sản, nghỉ việc hưởng trợ cấp…). Đăng ký lao động.

HỖ TRỢ 24/7

Có những việc nhiều nhân viên kế toán cùng làm lặp đi lặp lại, chồng lấn dữ liệu gây nhiễu trong quá trình kiểm tra, kiểm soát số liệu. Chúng tôi thiết lập, xây dựng hệ thống kế toán, hướng dẫn nhân viên.Chúng tôi triển khai ứng dụng tất cả các phần mềm kế toán, xây dựng hệ thống quản trị kế toán tài chính phù hợp với thực tế.Chúng tôi lấy gánh nặng khỏi vai của bạn và giúp bạn tập trung vào kinh doanh phát triển doanh nghiệp của bạn .

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trực tiếp mọi lúc mọi nơi, bất cứ ở đâu thông qua hệ thống phần mềm kế toán online.

Chúng tôi hỗ trợ bạn trong quá trình kiểm tra trước quyết toán thuế, tư vấn hỗ trợ xử lý dữ liệu kế toán, bao cáo tài chính năm, thành lập, giải thể, sát nhập, quản trị các chi nhánh.Tư vấn hỗ trợ chính sách thuế, nghiệp vụ kế toán tài chính theo chuẩn mực và nhiều điều khác nữa liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ trọn gói hoặc theo từng vụ việc hoặc theo từng chu kỳ với thời gian không giới hạn.