Skip to main content Skip to search

Giới thiệu

hovietqua
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mattis aliquet purus non elementum. Nam quis vulputate enim, congue ullamcorper risus.

Ho Viet Qua

CEO
team1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mattis aliquet purus non elementum. Nam quis vulputate enim, congue ullamcorper risus.

Tania Cash

Accounting
team2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mattis aliquet purus non elementum. Nam quis vulputate enim, congue ullamcorper risus.

Sonia Feed

Administration

Quản trị kế toán tài chính

Focus on your business

Cung cấp dịch vụ quản trị bán hàng, kho, giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí bằng các phần mềm chuyên dụng hoặc giản đơn.

Tư vấn, quyết toán thuế

Bringing you top value

Các chính sách thuế : Thuế GTGT (VAT), Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân, ….Quyết toán năm….Luật kế toán, Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp

aboutus

COMPANY HISTORY

Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp !

Bảo vệ Tài sản , hàng hoá… của bạn có  bảo vệ !

Bảo vệ sức khoẻ cho bạn … có bác sỹ !

Bảo vệ bạn không vi phạm pháp luật trong kinh doanh …. có luật sư !

…….

Bảo vệ  tài chính của doanh nghiệp …. có kế toán ?

Vì một lý do nào đó về kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật…. Kế toán sẽ giúp bạn và cũng có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp  của bạn ?

Là chủ doanh nghiệp có khi nào bạn nghĩ về điều đó chưa !

Nếu có, bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng Tôi khởi nghiệp Tài chinh, Kế toán từ năm 1999, với những kỹ năng có được hơn 15 năm qua , thiết nghĩ chúng Tôi có thể là bạn đồng hành cùng bạn và doanh nghiệp của bạn !