Skip to main content Skip to search

Dịch vụ

Kế toán , văn phòng số

Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói theo tháng, quý, năm bao gồm phần mềm, nhân sự, tư vấn kế toán, thuế, quản trị .

Cung cấp dịch vụ theo từng vụ việc, hoặc theo thời vụ.

Cho thuê văn phòng hoạch địa chỉ đặt văn phòng.Dịch vụ hành chính ( nhận công văn, trực văn phòng,đánh máy văn bản, hợp đồng.Dịch cụ ủy quyền (thay mặt doanh nghiệp giao dịch với các cơ quan liên quan đến doanh nghiệp).

READ MORE
Tư vấn, quyết toán thuế

Các chính sách thuế  : Thuế GTGT (VAT), Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân, ….Quyết toán năm….Luật kế toán, Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp

Các chuẩn mực kế toán

READ MORE
BHXH, lao động

Dịch vụ hoàn thiện theo định kỳ hoặc theo từng vụ việc các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc đối với doanh nghiệp ( tăng ,giảm, thai sản, nghỉ việc hưởng trợ cấp…).Đăng ký lao động.

READ MORE
Sổ sách kế toán

Dịch vụ hoàn thiện theo định kỳ tháng, quý ,năm hoặc theo thời vụ, hoặc theo khối lương chứng từ : Nhập liệu, xử lý , làm mới sổ kế toán, kiểm toán nội bộ, lập báo cáo…

READ MORE
Phần mềm kế toán và lưu trữ

Dịch vụ cung cấp phần mềm kế toán miễn phí đi kèm với dịch vụ kế toán.

Cho thuê phần mềm kế toán , kết nối intenet mọi lúc mọi nơi phù hợp với mọi hình thức kinh doanh.Cung cấp dữ liệu kế toán bất cứ lúc nào khi doanh nghiệp mất hoặc không phục hồi được.

READ MORE
Quản trị kế toán tài chính

Cung cấp dịch vụ quản trị bán hàng, kho, giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí bằng các phần mềm chuyên dụng hoặc giản đơn.

Dịch vụ thiết lập, huấn luyện và chuyển giao quy trình quản trị tài chính , kê toán bằng các phần mềm chuyên dụng phù hợp theo từng đăc thù riêng của doanh nghiệp

READ MORE