Skip to main content Skip to search

Kế toán , Văn phòng số

Kế toán , văn phòng số

Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói theo tháng, quý, năm bao gồm phần mềm, nhân sự, tư vấn kế toán, thuế, quản trị .

Cung cấp dịch vụ theo từng vụ việc, hoặc theo thời vụ.

Cho thuê văn phòng hoặc địa chỉ đặt văn phòng.Dịch vụ hành chính ( nhận công văn, trực văn phòng,đánh máy văn bản, hợp đồng.Dịch vụ ủy quyền (thay mặt doanh nghiệp giao dịch với các cơ quan liên quan đến doanh nghiệp).

HỖ TRỢ 24/7

Có những việc nhiều nhân viên kế toán cùng làm lặp đi lặp lại, chồng lấn dữ liệu gây nhiễu trong quá trình kiểm tra, kiểm soát số liệu. Chúng tôi thiết lập, xây dựng hệ thống kế toán, hướng dẫn nhân viên.Chúng tôi triển khai ứng dụng tất cả các phần mềm kế toán, xây dựng hệ thống quản trị kế toán tài chính phù hợp với thực tế.Chúng tôi lấy gánh nặng khỏi vai của bạn và giúp bạn tập trung vào kinh doanh phát triển doanh nghiệp của bạn .

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trực tiếp mọi lúc mọi nơi, bất cứ ở đâu thông qua hệ thống phần mềm kế toán online.

Chúng tôi hỗ trợ bạn trong quá trình kiểm tra trước quyết toán thuế, tư vấn hỗ trợ xử lý dữ liệu kế toán, bao cáo tài chính năm, thành lập, giải thể, sát nhập, quản trị các chi nhánh.Tư vấn hỗ trợ chính sách thuế, nghiệp vụ kế toán tài chính theo chuẩn mực và nhiều điều khác nữa liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ trọn gói hoặc theo từng vụ việc hoặc theo từng chu kỳ với thời gian không giới hạn.